Genom att analysera historiska samband och framtida drivkrafter visar analysen i rapporten att risken för kraftigt stigande realräntor är liten. I jämvikt bör den långa riskfria realräntan ligga runt 1 till 1,5 procent, sannolikt i den lägre delen av intervallet.

Ser vi till de närmaste åren kommer räntan troligen att understiga denna långsiktiga nivå. Givet att Riksbanken lyckat få upp inflationen mot målet på 2 procent, bör den nominella räntan på en lång (10-årig) statsobligation normalt ligga i häradet 3-3,5 procent. mer om räntor och låna finns att läsa hos kreditjakt.nu. Läs om banker och företag som hanterar lån och krediter.

Att ha en genomtänkt uppfattning om den långsiktiga ränteutvecklingen är därför en central del av hushålls och företags framtidsplanering. För att bidra till den planeringen, diskuterar vi i denna rapport utvecklingen av den 10 åriga riskfria realräntan under den kommande tioårsperioden.

Källa Fastighetsägarna