Kommuninvest är kommunernas egna låneinstitut och är aktivt på den globala finansmarknaden för att finansiera investeringsprojekt.

De av SABOs medlemsföretag som planerar att bygga Kombohus och har rätt att låna från Kommuninvest kan ansöka om Gröna lån. Lånevillkoren är desamma som för traditionell finansiering. I de flesta fall, beroende på utförande och geografisk placering, förväntas Kombohusen uppfylla de krav som Kommuninvest ställer på energiförbrukning och miljöcertifiering. Kommuninvest gröna finansieringskoncept har en miljökommitté som består av externa rådgivare med god erfarenhet av hållbarhetsarbete. SABOs Kombohus Bas, Mini och Plus kan finansieras med så kallade Gröna lån från Kommuninvest.

Om du letar efter andra typer av lån så besök www.finansieringsguiden.se. Sammanställning och jämförelse av olika typer av lån. Kraven för att kvalificera sig för Kommuninvests Gröna lån är satta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och bostadsprojekt med bland annat låg energiförbrukning har möjlighet att finansieras genom Gröna lån. Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO.